Živali kot vodniki

Mnoge religije in ljudstva že od nekdaj pripisujejo veliko simbolike prav živalim. Tako verjamejo, da vam to, da v nekem obdobju pogosto videvate nekatere vrste živali, prinaša pomembna sporočila. Drugo od pomembnih verovanj povezanimi z živalmi, pa so živalski totemi ali vaše osebne živali. Te naj bi vas vodile in usmerjale skozi vse življenje.

Antični bogovi in živali

Že, če pogledamo mitologijo antične Grčije in Rima, lahko opazimo, da so nekatere vrste živali pripisovali določenim bogovom in boginjam. Tako so npr. boginjo Ateno pogosto upodabljali s sovo, saj naj bi bila ta simbol modrosti, Atena pa je bila zelo modra boginja, ki je bila dejansko tudi boginja modrosti. Hera pa je npr. pogosto povezana s pavi. Poleg tega, da so bili bogovi pogosto upodobljeni in povezani z določenimi živalmi, pa so se lahko pogosto tudi spreminjali vanje.

Če pokukamo v Stari Egipt, pa lahko tako ali tako vidimo, da so bila takratna božanstva nekakšna mešanica ljudi in živali, zato je tam simbolika in arhetip samih živali še bolj prisoten.

Animizem

Religije povezane z živalstvom imajo v resnici korenine še veliko globlje v zgodovini, kot poganske religije. Ta verovanja so trdila, da duh ali duša, če želite, biva tudi v drugih entitetah – v živalih, rastlinah, vodah, gorah, vulkanih…

Ravno iz teh oblik verovanj izhajajo npr. totemizem – postavljanje totemov, ki je bilo izredno značilno za Indijance. Totemi so pogosto imeli obliko živali. Pa tudi šamanizem. Šamani namreč ne samo, da verjamejo v duhove, temveč se jim to, da duhovi obstajajo, zdi univerzalna resnica, enostavno dejstvo. Z duhovi komunicirajo, jim pomagajo, z njimi sodelujejo, da pomagajo ljudem… Seveda, pa so ti duhovi prisotni tudi npr. v živalih.

Živalska simbolika

Živali absolutno nosijo simboliko. To je po moje že kar dejstvo. Sova je povezana z modrostjo in študijem, kača z zdravilstvom… in to že v vsakdanjem življenju. Tudi v vsakdanjem pogovoru pogosto uporabimo primerjave z živalmi. Pridna kot čebela, lomasti kot medved, zvita kot lisica, ošaben kot pav… Če pa začnemo razmišljati o alternativnih ali mejnih vedah, pa je živalska simbolika še toliko bolj prisotna.

Vse sanjske knjige pišejo o simboliki živali. Nekaj je lahko preberete tudi na moji spletni strani . Veliko je člankov, ki govorijo o tem, kaj vam želi sporočiti žival, ki jo nenehno videvate. Konec koncev je tudi večina astroloških znamenj živalskih.

 

 

Bodite pozorni na svet okrog sebe in verjemite, povsod so sporočila.

Z ljubeznijo…

Destinna